העשרה אינסטרומנטלית קלאסית

תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית, שפותחה ע"י פרופ' ראובן פוירשטיין ז"ל (פסיכולוג קליני וחתן פרס ישראל), מיועדת להעניק כלים מתקדמים לשיפור יכולת הלמידה של ילדים ומבוגרים, באמצעות הקניית הרגלים של למידה יעילה ומשמעותית.

התוכנית מבוססת על כלי למידה ואימון הכוללים משימות מילוליות, גרפיות, ציוריות ומספריות.

ייחודה של תוכנית העשרה אינסטרומנטלית קלאסית (Instrumental Enrichment – Classic) הוא בהיותה נגזרת מהתיאוריה הרחבה יותר של  'תורת כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית' ו'הלמידה המתווכת' ,הפועלת על בסיס האמון ביכולתו של האדם לחולל שינוי בדפוסי חשיבתו.  בשל גישה זו התכנית מסוגלת להתגבר על הבדלי גיל, תרבות ומצב, ולפעול סביב הבסיס המשותף של  מנגנוני החשיבה הנכונים לכל אדם.  התכנית מיועדת לצייד את הלומד בכלים הקוגניטיביים, המוטיבציוניים והרגשיים, שיאפשרו לו ללמוד בצורה יעילה ומשמעותית יותר, הן במסגרות הלימוד הפורמאליות, והן מהתנסויות ישירות בחיי היומיום. תכנית ההעשרה האינסטרומנטלית מאפשרת התערבות ישירה לשם שיקומם של תפקודי החשיבה הלקויים בקרב תלמידים, כמן גם חיזוק תפקודים קיימים וכלי חשיבה אחרים, על מנת לשפר את כושרו הבסיסי של האדם להפיק תועלת מתהליכי למידה.

 

דילוג לתוכן