אני מאמינה

gilits-artהאמונה ביכולת האדם להשתנות

אחד החסמים המשמעותיים בדרך לשינוי הוא חוסר האמונה כי המצב הנוכחי ניתן לשינוי. הדבר נכון לצעירים ומבוגרים ופעמים רבות מחוזק, שלא במודע, על ידי הסביבה הקרובה. האמונה ביכולתו של האדם לחולל שינוי היא תנאי בסיסי ביצירת האקולוגיה המאפשרת לו לחולל את האמונה הזו בעצמו.

אחריות ומחוייבות משותפת

תהליכי שינוי דורשים זמן וסבלנות… לכן ההתמדה וההשקעה הן הבסיס החיוני והמשמעותי בכל תהליך של שינוי. גישת תרמילדרך מעודדת לקיחת אחריות אצל הלומד ומפתחת גישה אקטיבית כלפי מצבי החיים השונים בהם הוא נתקל בחיי היומיום.

הנאה והנעה

במרבית מסגרות החיים אנו נתונים ללחצים שונים. כאשר הלחץ מוצא את דרכו אל תוך תהליכי הלמידה, נשללת מאיתנו הזכות להנאה מתהליכי למידה ובמקומה נכנסים מתח, פחד מטעויות והתנגדות. גישת תרמילדרך שואפת להחזיר את ההנאה הטבעית לתהליך הלמידה ולנטרל את החסמים הרגשיים והקוגניטיבים העומדים בדרכה.

גמישות חשיבתית ותפקודית

יש חשיבות רבה להבנה כי האדם הינו שלם בפני עצמו ולצד זאת חלק בלתי נפרד ממעגלי חיים מגוונים- המשפחה, המסגרת הלימודית, העבודה, החוגים ועוד… כל אלו משפיעים על עולמו על היחיד ומושפעים ממנו כאחד. מתוך הבנה זו ובשילוב הצורך לעודד גמישות חשיבתית ותפקודית, המפגשים יכולים להתקיים במקומות שונים בהתאם לצורך- החל בחדר מפגשים ייעודי, דרך סביבה נייטרלית חיצונית ועד למפגשים בבית התלמיד.
דילוג לתוכן