מבוגרים

האתגר:

ככל שאנו מתבגרים, אנו נוטים לחשוב ולהתנהג בצורה הרגלית וקבועה. אנו גמישים פחות הן בממד הפיסי והן בממדים הקוגניטיביים והרגשיים. שינויים עלולים לעורר תגובות שנעות בין חוסר סבלנות לחרדה. תוחלת החיים עולה ובפנינו ניצב האתגר לשמר את איכות החיים הקוגניטיבית בנוסף לאיכות החיים הפיסית.

המענה: 

פיתוח ועידוד גמישות חשיבתית ע"י התמודדות עם מטלות נייר ועיפרון מגוונות וייחודיות.

שימור יכולות קוגניטיביות ועיכוב תהליכי הידרדרות קוגניטיבית.

עבודה בקבוצות קטנות לעידוד התקשורת והאינטראקציה החברתית.

דילוג לתוכן