בי"ס יסודי עד תיכון

האתגר:

החוויה בשנים הראשונות בבית הספר עשויה לקבוע את דפוסי הלמידה שילוו אותנו לאורך שנים רבות. לעיתים קרובות יכולות הלמידה והסקרנות הטבעית שליוו אותנו בילדותינו נחסמות בשל הפחד מטעויות הנובע משימוש בענישה, דרישה לקונפורמיות מצד המערכת והרצון להשתלב.

המענה:

שמירה על ייחודיות תוך הסתגלות למסגרת הלימודית, טיפוח תחושת מסוגלות ויכולת התמודדות עם שינויים, פיתוח מודעות לתהליכי חשיבה ולמידה ולדפוסי התנהגות מקדמים ומעכבים, וויסות ההתנהגות והעלאת מוטיבציה ללמידה, הקניית אסטרטגיות להתמודדות עם קשיים כגון הבנת ומילוי הוראות, הבעה בעל פה ובכתב ועוד.